فطيره كريمه وسط
70.00 جنيه 70.00 جنيه 70.0 EGP
فطيره كريمه كبير
100.00 جنيه 100.00 جنيه 100.0 EGP
بيتزا مشكل جبن وسط
75.00 جنيه 75.00 جنيه 75.0 EGP
بيتزا مشكل جبن جامبو
130.00 جنيه 130.00 جنيه 130.0 EGP
بيتزا مشكل جبن كبير
110.00 جنيه 110.00 جنيه 110.0 EGP
فطيره كريمه جامبو
140.00 جنيه 140.00 جنيه 140.0 EGP
بيتزا مشكل لحوم وسط
100.00 جنيه 100.00 جنيه 100.0 EGP
بيتزا مفروم كبير
130.00 جنيه 130.00 جنيه 130.0 EGP
بيتزا مشكل لحوم كبير
140.00 جنيه 140.00 جنيه 140.0 EGP
بيتزا مشكل لحوم جامبو
175.00 جنيه 175.00 جنيه 175.0 EGP
بيتزا مفروم وسط
90.00 جنيه 90.00 جنيه 90.0 EGP
بيتزا فراخ وسط
100.00 جنيه 100.00 جنيه 100.0 EGP
فطيره نيوتيلا كبير
100.00 جنيه 100.00 جنيه 100.0 EGP
بيتزا سجق وسط
80.00 جنيه 80.00 جنيه 80.0 EGP
بيتزا رومي وسط
80.00 جنيه 80.00 جنيه 80.0 EGP
فطير رومي وسط
70.00 جنيه 70.00 جنيه 70.0 EGP
بيتزا فراخ كبير
175.00 جنيه 175.00 جنيه 175.0 EGP
فطير رومي كبير
100.00 جنيه 100.00 جنيه 100.0 EGP
بيتزا بسطرمة وسط
90.00 جنيه 90.00 جنيه 90.0 EGP
بيتزا مفروم جامبو
180.00 جنيه 180.00 جنيه 180.0 EGP
بيتزا رومي كبير
110.00 جنيه 110.00 جنيه 110.0 EGP
بيتزا بسطرمة كبير
140.00 جنيه 140.00 جنيه 140.0 EGP
فطيره لوتس كبير
100.00 جنيه 100.00 جنيه 100.0 EGP
بيتزا سجق كبير
120.00 جنيه 120.00 جنيه 120.0 EGP
فطيره بسبوسة كبير
100.00 جنيه 100.00 جنيه 100.0 EGP
بيتزا تونة كبير
120.00 جنيه 120.00 جنيه 120.0 EGP
بيتزا رومي جامبو
130.00 جنيه 130.00 جنيه 130.0 EGP
بيتزا فراخ جامبو
230.00 جنيه 230.00 جنيه 230.0 EGP
بيتزا بسطرمة جامبو
200.00 جنيه 200.00 جنيه 200.0 EGP
بيتزا سجق جامبو
170.00 جنيه 170.00 جنيه 170.0 EGP
بيتزا تونة جامبو
170.00 جنيه 170.00 جنيه 170.0 EGP
بيتزا هوت دوج كبير
120.00 جنيه 120.00 جنيه 120.0 EGP
فطير رومي جامبو
130.00 جنيه 130.00 جنيه 130.0 EGP
بيتزا هوت دوج وسط
90.00 جنيه 90.00 جنيه 90.0 EGP
بيتزا هوت دوج جامبو
175.00 جنيه 175.00 جنيه 175.0 EGP
فطيره اوريو كبير
100.00 جنيه 100.00 جنيه 100.0 EGP